Bán đất Quận 9, Mặt tiền 297- Đỗ Xuân Hợp (6x26) Giá 11,5 tỷ, Quận 9 - Tp Hồ Chí Minh

$11.500.000.000 đ
Mã: 553434 Diện tích: 153 m²
 • Bán đất Quận 9, Mặt tiền 297- Đỗ Xuân Hợp (6x26) Giá 11,5 tỷ
 • Bán đất Quận 9, Mặt tiền 297- Đỗ Xuân Hợp (6x26) Giá 11,5 tỷ
 • Bán đất Quận 9, Mặt tiền 297- Đỗ Xuân Hợp (6x26) Giá 11,5 tỷ
 • Bán đất Quận 9, Mặt tiền 297- Đỗ Xuân Hợp (6x26) Giá 11,5 tỷ
 • Bán đất Quận 9, Mặt tiền 297- Đỗ Xuân Hợp (6x26) Giá 11,5 tỷ
 • Bán đất Quận 9, Mặt tiền 297- Đỗ Xuân Hợp (6x26) Giá 11,5 tỷ
 • Bán đất Quận 9, Mặt tiền 297- Đỗ Xuân Hợp (6x26) Giá 11,5 tỷ
 • Bán đất Quận 9, Mặt tiền 297- Đỗ Xuân Hợp (6x26) Giá 11,5 tỷ
 • Bán đất Quận 9, Mặt tiền 297- Đỗ Xuân Hợp (6x26) Giá 11,5 tỷ
 • Bán đất Quận 9, Mặt tiền 297- Đỗ Xuân Hợp (6x26) Giá 11,5 tỷ
 • Bán đất Quận 9, Mặt tiền 297- Đỗ Xuân Hợp (6x26) Giá 11,5 tỷ
 • Bán đất Quận 9, Mặt tiền 297- Đỗ Xuân Hợp (6x26) Giá 11,5 tỷ
 • Bán đất Quận 9, Mặt tiền 297- Đỗ Xuân Hợp (6x26) Giá 11,5 tỷ
 • Bán đất Quận 9, Mặt tiền 297- Đỗ Xuân Hợp (6x26) Giá 11,5 tỷ
 • Bán đất Quận 9, Mặt tiền 297- Đỗ Xuân Hợp (6x26) Giá 11,5 tỷ
 • Bán đất Quận 9, Mặt tiền 297- Đỗ Xuân Hợp (6x26) Giá 11,5 tỷ
 • Bán đất Quận 9, Mặt tiền 297- Đỗ Xuân Hợp (6x26) Giá 11,5 tỷ
 • Bán đất Quận 9, Mặt tiền 297- Đỗ Xuân Hợp (6x26) Giá 11,5 tỷ
 • Bán đất Quận 9, Mặt tiền 297- Đỗ Xuân Hợp (6x26) Giá 11,5 tỷ
 • Bán đất Quận 9, Mặt tiền 297- Đỗ Xuân Hợp (6x26) Giá 11,5 tỷ
 • Bán đất Quận 9, Mặt tiền 297- Đỗ Xuân Hợp (6x26) Giá 11,5 tỷ
 • Bán đất Quận 9, Mặt tiền 297- Đỗ Xuân Hợp (6x26) Giá 11,5 tỷ

Bán đất quận 9 TP Thủ Đức, (Ngay Đỗ Xuân Hợp)
- Vị trí mặt tiền đường 297 - Đỗ Xuân Hợp, Phường Phước Long B, TP Thủ Đức.
- Diện tích: 6m x 26m = 153,3m2 thổ cư
- Giá: 11,5 tỷ
- Khu vực này mọi tiện ích dịch vụ thì đầy đủ, k thiếu bất cứ gì.
Call: 0911383889 Hoang

Mã: 553434 Diện tích: 153 m²

NHÀ ĐẤT LIÊN QUAN