bán nhà Đường Lưu Hữu Phước, Quận 8 - Tp Hồ Chí Minh

$5 tỷ
Mã: 363484 Diện tích: 96.8 Phòng ngủ: 1 Phòng tắm: 1
  • bán nhà Đường Lưu Hữu Phước
  • bán nhà Đường Lưu Hữu Phước
  • bán nhà Đường Lưu Hữu Phước
  • bán nhà Đường Lưu Hữu Phước
  • bán nhà Đường Lưu Hữu Phước
  • bán nhà Đường Lưu Hữu Phước

Nhà mạt tiên dường lưu hưu phước phường 15 quan 8. Nhà cắp 4 mạt trước đối diên wien song , nha vuông vúc ke ban co hem 3 m. Khu vục yên tinh. Nhà không vướng huy hoạch . Xây dựng moi không bi mắt m dắt nao.gia chua toi 5 ty. Anh em moi gioi 1% .anh chi quang cao xin dung lam phiền , nha chín chu,,,em xin cam on da dọc tin . lh

Mã: 363484 Diện tích: 96.8 Phòng ngủ: 1 Phòng tắm: 1

NHÀ ĐẤT LIÊN QUAN