NHÀ 2 TẦNG ĐƯỜNG 5M P. KHÊ TRUNG - CẨM LỆ, Quận Cẩm Lệ - Đà Nẵng

$3,4 tỷ
Mã: 322674 Diện tích: 60 Phòng ngủ: 3 Phòng tắm: 2
 • NHÀ 2 TẦNG ĐƯỜNG 5M P. KHÊ TRUNG - CẨM LỆ
 • NHÀ 2 TẦNG ĐƯỜNG 5M P. KHÊ TRUNG - CẨM LỆ
 • NHÀ 2 TẦNG ĐƯỜNG 5M P. KHÊ TRUNG - CẨM LỆ
 • NHÀ 2 TẦNG ĐƯỜNG 5M P. KHÊ TRUNG - CẨM LỆ
 • NHÀ 2 TẦNG ĐƯỜNG 5M P. KHÊ TRUNG - CẨM LỆ
 • NHÀ 2 TẦNG ĐƯỜNG 5M P. KHÊ TRUNG - CẨM LỆ
 • NHÀ 2 TẦNG ĐƯỜNG 5M P. KHÊ TRUNG - CẨM LỆ
 • NHÀ 2 TẦNG ĐƯỜNG 5M P. KHÊ TRUNG - CẨM LỆ
 • NHÀ 2 TẦNG ĐƯỜNG 5M P. KHÊ TRUNG - CẨM LỆ
 • NHÀ 2 TẦNG ĐƯỜNG 5M P. KHÊ TRUNG - CẨM LỆ
 • NHÀ 2 TẦNG ĐƯỜNG 5M P. KHÊ TRUNG - CẨM LỆ
 • NHÀ 2 TẦNG ĐƯỜNG 5M P. KHÊ TRUNG - CẨM LỆ
 • NHÀ 2 TẦNG ĐƯỜNG 5M P. KHÊ TRUNG - CẨM LỆ
 • NHÀ 2 TẦNG ĐƯỜNG 5M P. KHÊ TRUNG - CẨM LỆ
 • NHÀ 2 TẦNG ĐƯỜNG 5M P. KHÊ TRUNG - CẨM LỆ
 • NHÀ 2 TẦNG ĐƯỜNG 5M P. KHÊ TRUNG - CẨM LỆ

Mã: 322674 Diện tích: 60 Phòng ngủ: 3 Phòng tắm: 2

NHÀ ĐẤT LIÊN QUAN