Bán nhà 2 tầng ngõ Lưu Hữu Phước, Thành phố Nam Định - Nam Định

$1,22 tỷ
Mã: 322660 Diện tích: 46 Phòng ngủ: 2 Phòng tắm: 1
 • Bán nhà 2 tầng ngõ Lưu Hữu Phước
 • Bán nhà 2 tầng ngõ Lưu Hữu Phước
 • Bán nhà 2 tầng ngõ Lưu Hữu Phước
 • Bán nhà 2 tầng ngõ Lưu Hữu Phước
 • Bán nhà 2 tầng ngõ Lưu Hữu Phước
 • Bán nhà 2 tầng ngõ Lưu Hữu Phước
 • Bán nhà 2 tầng ngõ Lưu Hữu Phước
 • Bán nhà 2 tầng ngõ Lưu Hữu Phước
 • Bán nhà 2 tầng ngõ Lưu Hữu Phước
 • Bán nhà 2 tầng ngõ Lưu Hữu Phước
 • Bán nhà 2 tầng ngõ Lưu Hữu Phước
 • Bán nhà 2 tầng ngõ Lưu Hữu Phước

.

Mã: 322660 Diện tích: 46 Phòng ngủ: 2 Phòng tắm: 1

NHÀ ĐẤT LIÊN QUAN