Nhà khu đô thị TÂY BẮC 1 trệt, 1 lầu, Thành phố Rạch Giá - Kiên Giang

$2,2 tỷ
Mã: 322638 Diện tích: 119 Phòng ngủ: 2 Phòng tắm: 3
 • Nhà khu đô thị TÂY BẮC 1 trệt, 1 lầu
 • Nhà khu đô thị TÂY BẮC 1 trệt, 1 lầu
 • Nhà khu đô thị TÂY BẮC 1 trệt, 1 lầu
 • Nhà khu đô thị TÂY BẮC 1 trệt, 1 lầu
 • Nhà khu đô thị TÂY BẮC 1 trệt, 1 lầu
 • Nhà khu đô thị TÂY BẮC 1 trệt, 1 lầu
 • Nhà khu đô thị TÂY BẮC 1 trệt, 1 lầu
 • Nhà khu đô thị TÂY BẮC 1 trệt, 1 lầu
 • Nhà khu đô thị TÂY BẮC 1 trệt, 1 lầu
 • Nhà khu đô thị TÂY BẮC 1 trệt, 1 lầu
 • Nhà khu đô thị TÂY BẮC 1 trệt, 1 lầu
 • Nhà khu đô thị TÂY BẮC 1 trệt, 1 lầu
 • Nhà khu đô thị TÂY BẮC 1 trệt, 1 lầu
 • Nhà khu đô thị TÂY BẮC 1 trệt, 1 lầu
 • Nhà khu đô thị TÂY BẮC 1 trệt, 1 lầu
 • Nhà khu đô thị TÂY BẮC 1 trệt, 1 lầu

Mã: 322638 Diện tích: 119 Phòng ngủ: 2 Phòng tắm: 3

NHÀ ĐẤT LIÊN QUAN