CHO THUÊ GẤP NGUYÊN CĂN_CAM KẾT100% HÌNH THẬT, Quận Bình Thạnh - Tp Hồ Chí Minh

$24 triệu/tháng
Mã: 322618 Diện tích: 170
 • CHO THUÊ GẤP NGUYÊN CĂN_CAM KẾT100% HÌNH THẬT
 • CHO THUÊ GẤP NGUYÊN CĂN_CAM KẾT100% HÌNH THẬT
 • CHO THUÊ GẤP NGUYÊN CĂN_CAM KẾT100% HÌNH THẬT
 • CHO THUÊ GẤP NGUYÊN CĂN_CAM KẾT100% HÌNH THẬT
 • CHO THUÊ GẤP NGUYÊN CĂN_CAM KẾT100% HÌNH THẬT
 • CHO THUÊ GẤP NGUYÊN CĂN_CAM KẾT100% HÌNH THẬT
 • CHO THUÊ GẤP NGUYÊN CĂN_CAM KẾT100% HÌNH THẬT
 • CHO THUÊ GẤP NGUYÊN CĂN_CAM KẾT100% HÌNH THẬT
 • CHO THUÊ GẤP NGUYÊN CĂN_CAM KẾT100% HÌNH THẬT
 • CHO THUÊ GẤP NGUYÊN CĂN_CAM KẾT100% HÌNH THẬT
 • CHO THUÊ GẤP NGUYÊN CĂN_CAM KẾT100% HÌNH THẬT
 • CHO THUÊ GẤP NGUYÊN CĂN_CAM KẾT100% HÌNH THẬT

NHÀ ĐẤT LIÊN QUAN