Cần chuyển nhượng Karaoke, Quận Hai Bà Trưng - Hà Nội

$1,2 tỷ
Mã: 322611 Diện tích: 70
 • Cần chuyển nhượng Karaoke
 • Cần chuyển nhượng Karaoke
 • Cần chuyển nhượng Karaoke
 • Cần chuyển nhượng Karaoke
 • Cần chuyển nhượng Karaoke
 • Cần chuyển nhượng Karaoke
 • Cần chuyển nhượng Karaoke
 • Cần chuyển nhượng Karaoke
 • Cần chuyển nhượng Karaoke
 • Cần chuyển nhượng Karaoke
 • Cần chuyển nhượng Karaoke
 • Cần chuyển nhượng Karaoke

Cần chuyển nhượng karaoke 521 kim ngưu
9 phòng hát hoặc liên kết kinh doanh
Hoặc Chợ Thuê lai số 521 Kim Nguu

Mã: 322611 Diện tích: 70 Hướng: Đông Nam

NHÀ ĐẤT LIÊN QUAN