BÁN NHÀ TRỆT LẦU KIÊN CỐ NỘI Ô NK - H. CHÁNH ĐÔNG, Quận Ninh Kiều - Cần Thơ

$2,95 tỷ
Mã: 322609 Diện tích: 58 Tầng / lầu: 1 Phòng ngủ: 2 Phòng tắm: 3
 • BÁN NHÀ TRỆT LẦU KIÊN CỐ NỘI Ô NK - H. CHÁNH ĐÔNG
 • BÁN NHÀ TRỆT LẦU KIÊN CỐ NỘI Ô NK - H. CHÁNH ĐÔNG
 • BÁN NHÀ TRỆT LẦU KIÊN CỐ NỘI Ô NK - H. CHÁNH ĐÔNG
 • BÁN NHÀ TRỆT LẦU KIÊN CỐ NỘI Ô NK - H. CHÁNH ĐÔNG
 • BÁN NHÀ TRỆT LẦU KIÊN CỐ NỘI Ô NK - H. CHÁNH ĐÔNG
 • BÁN NHÀ TRỆT LẦU KIÊN CỐ NỘI Ô NK - H. CHÁNH ĐÔNG
 • BÁN NHÀ TRỆT LẦU KIÊN CỐ NỘI Ô NK - H. CHÁNH ĐÔNG
 • BÁN NHÀ TRỆT LẦU KIÊN CỐ NỘI Ô NK - H. CHÁNH ĐÔNG
 • BÁN NHÀ TRỆT LẦU KIÊN CỐ NỘI Ô NK - H. CHÁNH ĐÔNG
 • BÁN NHÀ TRỆT LẦU KIÊN CỐ NỘI Ô NK - H. CHÁNH ĐÔNG
 • BÁN NHÀ TRỆT LẦU KIÊN CỐ NỘI Ô NK - H. CHÁNH ĐÔNG
 • BÁN NHÀ TRỆT LẦU KIÊN CỐ NỘI Ô NK - H. CHÁNH ĐÔNG
 • BÁN NHÀ TRỆT LẦU KIÊN CỐ NỘI Ô NK - H. CHÁNH ĐÔNG
 • BÁN NHÀ TRỆT LẦU KIÊN CỐ NỘI Ô NK - H. CHÁNH ĐÔNG
 • BÁN NHÀ TRỆT LẦU KIÊN CỐ NỘI Ô NK - H. CHÁNH ĐÔNG
 • BÁN NHÀ TRỆT LẦU KIÊN CỐ NỘI Ô NK - H. CHÁNH ĐÔNG
 • BÁN NHÀ TRỆT LẦU KIÊN CỐ NỘI Ô NK - H. CHÁNH ĐÔNG
 • BÁN NHÀ TRỆT LẦU KIÊN CỐ NỘI Ô NK - H. CHÁNH ĐÔNG

Mã: 322609 Diện tích: 58 Tầng / lầu: 1 Phòng ngủ: 2 Phòng tắm: 3

NHÀ ĐẤT LIÊN QUAN