KẸT TIỀN GIẢM 350 TRIỆU BÁN NHÀ MT QUANG TRUNG, Quận Ninh Kiều - Cần Thơ

$5,15 tỷ
Mã: 322601 Diện tích: 45 Tầng / lầu: 2 Phòng ngủ: 3 Phòng tắm: 3
  • KẸT TIỀN GIẢM 350 TRIỆU BÁN NHÀ MT QUANG TRUNG
  • KẸT TIỀN GIẢM 350 TRIỆU BÁN NHÀ MT QUANG TRUNG
  • KẸT TIỀN GIẢM 350 TRIỆU BÁN NHÀ MT QUANG TRUNG
  • KẸT TIỀN GIẢM 350 TRIỆU BÁN NHÀ MT QUANG TRUNG
  • KẸT TIỀN GIẢM 350 TRIỆU BÁN NHÀ MT QUANG TRUNG
  • KẸT TIỀN GIẢM 350 TRIỆU BÁN NHÀ MT QUANG TRUNG
  • KẸT TIỀN GIẢM 350 TRIỆU BÁN NHÀ MT QUANG TRUNG
  • KẸT TIỀN GIẢM 350 TRIỆU BÁN NHÀ MT QUANG TRUNG
  • KẸT TIỀN GIẢM 350 TRIỆU BÁN NHÀ MT QUANG TRUNG
  • KẸT TIỀN GIẢM 350 TRIỆU BÁN NHÀ MT QUANG TRUNG

Mã: 322601 Diện tích: 45 Tầng / lầu: 2 Phòng ngủ: 3 Phòng tắm: 3

NHÀ ĐẤT LIÊN QUAN