Nhà 1Trệt 1Lầu KDC Hoàng Quân., Quận Cái Răng - Cần Thơ

$2,6 tỷ
Mã: 322599 Diện tích: 70 Tầng / lầu: 1 Phòng ngủ: 4 Phòng tắm: 2
  • Nhà 1Trệt 1Lầu KDC Hoàng Quân.
  • Nhà 1Trệt 1Lầu KDC Hoàng Quân.
  • Nhà 1Trệt 1Lầu KDC Hoàng Quân.
  • Nhà 1Trệt 1Lầu KDC Hoàng Quân.
  • Nhà 1Trệt 1Lầu KDC Hoàng Quân.
  • Nhà 1Trệt 1Lầu KDC Hoàng Quân.
  • Nhà 1Trệt 1Lầu KDC Hoàng Quân.
  • Nhà 1Trệt 1Lầu KDC Hoàng Quân.
  • Nhà 1Trệt 1Lầu KDC Hoàng Quân.
  • Nhà 1Trệt 1Lầu KDC Hoàng Quân.

Nhà 1Trệt 1Lầu KDC Hoàng Quân

Mã: 322599 Diện tích: 70 Tầng / lầu: 1 Phòng ngủ: 4 Phòng tắm: 2

NHÀ ĐẤT LIÊN QUAN