NHÀ 1 TRỆT 1 LẦU ĐS9 TRƯỜNG THỌ GẦN CHỢ TĐ, Quận Thủ Đức - Tp Hồ Chí Minh

$2,58 tỷ
Mã: 322567 Diện tích: 45 Tầng / lầu: 2 Phòng ngủ: 2 Phòng tắm: 1
 • NHÀ 1 TRỆT 1 LẦU ĐS9 TRƯỜNG THỌ GẦN CHỢ TĐ
 • NHÀ 1 TRỆT 1 LẦU ĐS9 TRƯỜNG THỌ GẦN CHỢ TĐ
 • NHÀ 1 TRỆT 1 LẦU ĐS9 TRƯỜNG THỌ GẦN CHỢ TĐ
 • NHÀ 1 TRỆT 1 LẦU ĐS9 TRƯỜNG THỌ GẦN CHỢ TĐ
 • NHÀ 1 TRỆT 1 LẦU ĐS9 TRƯỜNG THỌ GẦN CHỢ TĐ
 • NHÀ 1 TRỆT 1 LẦU ĐS9 TRƯỜNG THỌ GẦN CHỢ TĐ
 • NHÀ 1 TRỆT 1 LẦU ĐS9 TRƯỜNG THỌ GẦN CHỢ TĐ
 • NHÀ 1 TRỆT 1 LẦU ĐS9 TRƯỜNG THỌ GẦN CHỢ TĐ
 • NHÀ 1 TRỆT 1 LẦU ĐS9 TRƯỜNG THỌ GẦN CHỢ TĐ
 • NHÀ 1 TRỆT 1 LẦU ĐS9 TRƯỜNG THỌ GẦN CHỢ TĐ
 • NHÀ 1 TRỆT 1 LẦU ĐS9 TRƯỜNG THỌ GẦN CHỢ TĐ
 • NHÀ 1 TRỆT 1 LẦU ĐS9 TRƯỜNG THỌ GẦN CHỢ TĐ
 • NHÀ 1 TRỆT 1 LẦU ĐS9 TRƯỜNG THỌ GẦN CHỢ TĐ
 • NHÀ 1 TRỆT 1 LẦU ĐS9 TRƯỜNG THỌ GẦN CHỢ TĐ
 • NHÀ 1 TRỆT 1 LẦU ĐS9 TRƯỜNG THỌ GẦN CHỢ TĐ
 • NHÀ 1 TRỆT 1 LẦU ĐS9 TRƯỜNG THỌ GẦN CHỢ TĐ
 • NHÀ 1 TRỆT 1 LẦU ĐS9 TRƯỜNG THỌ GẦN CHỢ TĐ
 • NHÀ 1 TRỆT 1 LẦU ĐS9 TRƯỜNG THỌ GẦN CHỢ TĐ
 • NHÀ 1 TRỆT 1 LẦU ĐS9 TRƯỜNG THỌ GẦN CHỢ TĐ
 • NHÀ 1 TRỆT 1 LẦU ĐS9 TRƯỜNG THỌ GẦN CHỢ TĐ
 • NHÀ 1 TRỆT 1 LẦU ĐS9 TRƯỜNG THỌ GẦN CHỢ TĐ
 • NHÀ 1 TRỆT 1 LẦU ĐS9 TRƯỜNG THỌ GẦN CHỢ TĐ

Mã: 322567 Diện tích: 45 Tầng / lầu: 2 Phòng ngủ: 2 Phòng tắm: 1

NHÀ ĐẤT LIÊN QUAN