NHÀ 1 TRỆT 2 LẦU ĐƯỜNG HỒ VĂN TƯ ,TRƯỜNG THỌ ,TĐ, Quận Thủ Đức - Tp Hồ Chí Minh

$5,5 tỷ
Mã: 322561 Diện tích: 57 Tầng / lầu: 3 Phòng ngủ: 4 Phòng tắm: 5
 • NHÀ 1 TRỆT 2 LẦU ĐƯỜNG HỒ VĂN TƯ ,TRƯỜNG THỌ ,TĐ
 • NHÀ 1 TRỆT 2 LẦU ĐƯỜNG HỒ VĂN TƯ ,TRƯỜNG THỌ ,TĐ
 • NHÀ 1 TRỆT 2 LẦU ĐƯỜNG HỒ VĂN TƯ ,TRƯỜNG THỌ ,TĐ
 • NHÀ 1 TRỆT 2 LẦU ĐƯỜNG HỒ VĂN TƯ ,TRƯỜNG THỌ ,TĐ
 • NHÀ 1 TRỆT 2 LẦU ĐƯỜNG HỒ VĂN TƯ ,TRƯỜNG THỌ ,TĐ
 • NHÀ 1 TRỆT 2 LẦU ĐƯỜNG HỒ VĂN TƯ ,TRƯỜNG THỌ ,TĐ
 • NHÀ 1 TRỆT 2 LẦU ĐƯỜNG HỒ VĂN TƯ ,TRƯỜNG THỌ ,TĐ
 • NHÀ 1 TRỆT 2 LẦU ĐƯỜNG HỒ VĂN TƯ ,TRƯỜNG THỌ ,TĐ
 • NHÀ 1 TRỆT 2 LẦU ĐƯỜNG HỒ VĂN TƯ ,TRƯỜNG THỌ ,TĐ
 • NHÀ 1 TRỆT 2 LẦU ĐƯỜNG HỒ VĂN TƯ ,TRƯỜNG THỌ ,TĐ
 • NHÀ 1 TRỆT 2 LẦU ĐƯỜNG HỒ VĂN TƯ ,TRƯỜNG THỌ ,TĐ
 • NHÀ 1 TRỆT 2 LẦU ĐƯỜNG HỒ VĂN TƯ ,TRƯỜNG THỌ ,TĐ
 • NHÀ 1 TRỆT 2 LẦU ĐƯỜNG HỒ VĂN TƯ ,TRƯỜNG THỌ ,TĐ
 • NHÀ 1 TRỆT 2 LẦU ĐƯỜNG HỒ VĂN TƯ ,TRƯỜNG THỌ ,TĐ
 • NHÀ 1 TRỆT 2 LẦU ĐƯỜNG HỒ VĂN TƯ ,TRƯỜNG THỌ ,TĐ
 • NHÀ 1 TRỆT 2 LẦU ĐƯỜNG HỒ VĂN TƯ ,TRƯỜNG THỌ ,TĐ
 • NHÀ 1 TRỆT 2 LẦU ĐƯỜNG HỒ VĂN TƯ ,TRƯỜNG THỌ ,TĐ
 • NHÀ 1 TRỆT 2 LẦU ĐƯỜNG HỒ VĂN TƯ ,TRƯỜNG THỌ ,TĐ
 • NHÀ 1 TRỆT 2 LẦU ĐƯỜNG HỒ VĂN TƯ ,TRƯỜNG THỌ ,TĐ
 • NHÀ 1 TRỆT 2 LẦU ĐƯỜNG HỒ VĂN TƯ ,TRƯỜNG THỌ ,TĐ

Mã: 322561 Diện tích: 57 Tầng / lầu: 3 Phòng ngủ: 4 Phòng tắm: 5

NHÀ ĐẤT LIÊN QUAN