Trung tâm Thanh xuân nhà gần Royal City giá 2.95ỷ, Quận Thanh Xuân - Hà Nội

$2,95 tỷ
Mã: 322552 Diện tích: 30 Tầng / lầu: 5 Phòng ngủ: 3 Phòng tắm: 4
  • Trung tâm Thanh xuân nhà gần Royal City giá 2.95ỷ
  • Trung tâm Thanh xuân nhà gần Royal City giá 2.95ỷ
  • Trung tâm Thanh xuân nhà gần Royal City giá 2.95ỷ
  • Trung tâm Thanh xuân nhà gần Royal City giá 2.95ỷ
  • Trung tâm Thanh xuân nhà gần Royal City giá 2.95ỷ
  • Trung tâm Thanh xuân nhà gần Royal City giá 2.95ỷ
  • Trung tâm Thanh xuân nhà gần Royal City giá 2.95ỷ
  • Trung tâm Thanh xuân nhà gần Royal City giá 2.95ỷ
  • Trung tâm Thanh xuân nhà gần Royal City giá 2.95ỷ
  • Trung tâm Thanh xuân nhà gần Royal City giá 2.95ỷ

Mã: 322552 Diện tích: 30 Tầng / lầu: 5 Phòng ngủ: 3 Phòng tắm: 4

NHÀ ĐẤT LIÊN QUAN