Cho thuê nguyên căn nhà cực rộng 3 phòng ngủ ...., Quận Liên Chiểu - Đà Nẵng

$3,5 triệu/tháng
Mã: 322441 Diện tích: 100 Phòng ngủ: 3 Phòng tắm: 1
 • Cho thuê nguyên căn nhà cực rộng 3 phòng ngủ ....
 • Cho thuê nguyên căn nhà cực rộng 3 phòng ngủ ....
 • Cho thuê nguyên căn nhà cực rộng 3 phòng ngủ ....
 • Cho thuê nguyên căn nhà cực rộng 3 phòng ngủ ....
 • Cho thuê nguyên căn nhà cực rộng 3 phòng ngủ ....
 • Cho thuê nguyên căn nhà cực rộng 3 phòng ngủ ....
 • Cho thuê nguyên căn nhà cực rộng 3 phòng ngủ ....
 • Cho thuê nguyên căn nhà cực rộng 3 phòng ngủ ....
 • Cho thuê nguyên căn nhà cực rộng 3 phòng ngủ ....
 • Cho thuê nguyên căn nhà cực rộng 3 phòng ngủ ....
 • Cho thuê nguyên căn nhà cực rộng 3 phòng ngủ ....
 • Cho thuê nguyên căn nhà cực rộng 3 phòng ngủ ....
 • Cho thuê nguyên căn nhà cực rộng 3 phòng ngủ ....
 • Cho thuê nguyên căn nhà cực rộng 3 phòng ngủ ....
 • Cho thuê nguyên căn nhà cực rộng 3 phòng ngủ ....
 • Cho thuê nguyên căn nhà cực rộng 3 phòng ngủ ....
 • Cho thuê nguyên căn nhà cực rộng 3 phòng ngủ ....
 • Cho thuê nguyên căn nhà cực rộng 3 phòng ngủ ....

Cho thuê nguyên căn nhà cực rộng 3 phòng ngủ .... giá 3,5 triệu/tháng
Kiệt ô tô k 113 Hoàng Văn Thái

Mã: 322441 Diện tích: 100 Phòng ngủ: 3 Phòng tắm: 1 Đặt cọc: 3,500,000

NHÀ ĐẤT LIÊN QUAN