Mặt Tiền Trần Khắc Chân trung tâm Phú Nhuận, Quận Phú Nhuận - Tp Hồ Chí Minh

$12,7 tỷ
Mã: 322438 Diện tích: 58 Phòng ngủ: 6 Phòng tắm: 7
 • Mặt Tiền Trần Khắc Chân trung tâm Phú Nhuận
 • Mặt Tiền Trần Khắc Chân trung tâm Phú Nhuận
 • Mặt Tiền Trần Khắc Chân trung tâm Phú Nhuận
 • Mặt Tiền Trần Khắc Chân trung tâm Phú Nhuận
 • Mặt Tiền Trần Khắc Chân trung tâm Phú Nhuận
 • Mặt Tiền Trần Khắc Chân trung tâm Phú Nhuận
 • Mặt Tiền Trần Khắc Chân trung tâm Phú Nhuận
 • Mặt Tiền Trần Khắc Chân trung tâm Phú Nhuận
 • Mặt Tiền Trần Khắc Chân trung tâm Phú Nhuận
 • Mặt Tiền Trần Khắc Chân trung tâm Phú Nhuận
 • Mặt Tiền Trần Khắc Chân trung tâm Phú Nhuận
 • Mặt Tiền Trần Khắc Chân trung tâm Phú Nhuận
 • Mặt Tiền Trần Khắc Chân trung tâm Phú Nhuận
 • Mặt Tiền Trần Khắc Chân trung tâm Phú Nhuận
 • Mặt Tiền Trần Khắc Chân trung tâm Phú Nhuận
 • Mặt Tiền Trần Khắc Chân trung tâm Phú Nhuận
 • Mặt Tiền Trần Khắc Chân trung tâm Phú Nhuận
 • Mặt Tiền Trần Khắc Chân trung tâm Phú Nhuận

Mã: 322438 Diện tích: 58 Phòng ngủ: 6 Phòng tắm: 7

NHÀ ĐẤT LIÊN QUAN