Masteri centre point giá rẻ bất ngờ còn chờ gì nữa, Quận 9 - Tp Hồ Chí Minh

$2,475 tỷ
Mã: 322328 Diện tích: 50 Phòng ngủ: 1 Phòng tắm: 1
 • Masteri centre point giá rẻ bất ngờ còn chờ gì nữa
 • Masteri centre point giá rẻ bất ngờ còn chờ gì nữa
 • Masteri centre point giá rẻ bất ngờ còn chờ gì nữa
 • Masteri centre point giá rẻ bất ngờ còn chờ gì nữa
 • Masteri centre point giá rẻ bất ngờ còn chờ gì nữa
 • Masteri centre point giá rẻ bất ngờ còn chờ gì nữa
 • Masteri centre point giá rẻ bất ngờ còn chờ gì nữa
 • Masteri centre point giá rẻ bất ngờ còn chờ gì nữa
 • Masteri centre point giá rẻ bất ngờ còn chờ gì nữa
 • Masteri centre point giá rẻ bất ngờ còn chờ gì nữa
 • Masteri centre point giá rẻ bất ngờ còn chờ gì nữa
 • Masteri centre point giá rẻ bất ngờ còn chờ gì nữa
 • Masteri centre point giá rẻ bất ngờ còn chờ gì nữa
 • Masteri centre point giá rẻ bất ngờ còn chờ gì nữa
 • Masteri centre point giá rẻ bất ngờ còn chờ gì nữa
 • Masteri centre point giá rẻ bất ngờ còn chờ gì nữa
 • Masteri centre point giá rẻ bất ngờ còn chờ gì nữa
 • Masteri centre point giá rẻ bất ngờ còn chờ gì nữa

Dự án: Masteri Centre Point.
Thông tin chi tiết:

Mã: 322328 Diện tích: 50 Phòng ngủ: 1 Phòng tắm: 1

NHÀ ĐẤT LIÊN QUAN