Nhà bản Hẻm 5m Nguyễn Thiện Thuật F2 Q3 - 6.5 tỷ, Quận 3 - Tp Hồ Chí Minh

$6,5 tỷ
Mã: 322326 Diện tích: 39 Tầng / lầu: 4 Phòng ngủ: 3 Phòng tắm: 4
 • Nhà bản Hẻm 5m Nguyễn Thiện Thuật F2 Q3 - 6.5 tỷ
 • Nhà bản Hẻm 5m Nguyễn Thiện Thuật F2 Q3 - 6.5 tỷ
 • Nhà bản Hẻm 5m Nguyễn Thiện Thuật F2 Q3 - 6.5 tỷ
 • Nhà bản Hẻm 5m Nguyễn Thiện Thuật F2 Q3 - 6.5 tỷ
 • Nhà bản Hẻm 5m Nguyễn Thiện Thuật F2 Q3 - 6.5 tỷ
 • Nhà bản Hẻm 5m Nguyễn Thiện Thuật F2 Q3 - 6.5 tỷ
 • Nhà bản Hẻm 5m Nguyễn Thiện Thuật F2 Q3 - 6.5 tỷ
 • Nhà bản Hẻm 5m Nguyễn Thiện Thuật F2 Q3 - 6.5 tỷ
 • Nhà bản Hẻm 5m Nguyễn Thiện Thuật F2 Q3 - 6.5 tỷ
 • Nhà bản Hẻm 5m Nguyễn Thiện Thuật F2 Q3 - 6.5 tỷ
 • Nhà bản Hẻm 5m Nguyễn Thiện Thuật F2 Q3 - 6.5 tỷ
 • Nhà bản Hẻm 5m Nguyễn Thiện Thuật F2 Q3 - 6.5 tỷ
 • Nhà bản Hẻm 5m Nguyễn Thiện Thuật F2 Q3 - 6.5 tỷ
 • Nhà bản Hẻm 5m Nguyễn Thiện Thuật F2 Q3 - 6.5 tỷ
 • Nhà bản Hẻm 5m Nguyễn Thiện Thuật F2 Q3 - 6.5 tỷ
 • Nhà bản Hẻm 5m Nguyễn Thiện Thuật F2 Q3 - 6.5 tỷ
 • Nhà bản Hẻm 5m Nguyễn Thiện Thuật F2 Q3 - 6.5 tỷ
 • Nhà bản Hẻm 5m Nguyễn Thiện Thuật F2 Q3 - 6.5 tỷ

Mã: 322326 Diện tích: 39 Tầng / lầu: 4 Phòng ngủ: 3 Phòng tắm: 4

NHÀ ĐẤT LIÊN QUAN