Nhà đẹp xuất sắc 3 mê đúc Đường 7.5m Thanh Lương, Quận Cẩm Lệ - Đà Nẵng

$4,8 tỷ
Mã: 322325 Diện tích: 100 Tầng / lầu: 3 Phòng ngủ: 3 Phòng tắm: 3
 • Nhà đẹp xuất sắc 3 mê đúc Đường 7.5m Thanh Lương
 • Nhà đẹp xuất sắc 3 mê đúc Đường 7.5m Thanh Lương
 • Nhà đẹp xuất sắc 3 mê đúc Đường 7.5m Thanh Lương
 • Nhà đẹp xuất sắc 3 mê đúc Đường 7.5m Thanh Lương
 • Nhà đẹp xuất sắc 3 mê đúc Đường 7.5m Thanh Lương
 • Nhà đẹp xuất sắc 3 mê đúc Đường 7.5m Thanh Lương
 • Nhà đẹp xuất sắc 3 mê đúc Đường 7.5m Thanh Lương
 • Nhà đẹp xuất sắc 3 mê đúc Đường 7.5m Thanh Lương
 • Nhà đẹp xuất sắc 3 mê đúc Đường 7.5m Thanh Lương
 • Nhà đẹp xuất sắc 3 mê đúc Đường 7.5m Thanh Lương
 • Nhà đẹp xuất sắc 3 mê đúc Đường 7.5m Thanh Lương
 • Nhà đẹp xuất sắc 3 mê đúc Đường 7.5m Thanh Lương
 • Nhà đẹp xuất sắc 3 mê đúc Đường 7.5m Thanh Lương
 • Nhà đẹp xuất sắc 3 mê đúc Đường 7.5m Thanh Lương
 • Nhà đẹp xuất sắc 3 mê đúc Đường 7.5m Thanh Lương
 • Nhà đẹp xuất sắc 3 mê đúc Đường 7.5m Thanh Lương
 • Nhà đẹp xuất sắc 3 mê đúc Đường 7.5m Thanh Lương
 • Nhà đẹp xuất sắc 3 mê đúc Đường 7.5m Thanh Lương
 • Nhà đẹp xuất sắc 3 mê đúc Đường 7.5m Thanh Lương
 • Nhà đẹp xuất sắc 3 mê đúc Đường 7.5m Thanh Lương
 • Nhà đẹp xuất sắc 3 mê đúc Đường 7.5m Thanh Lương
 • Nhà đẹp xuất sắc 3 mê đúc Đường 7.5m Thanh Lương
 • Nhà đẹp xuất sắc 3 mê đúc Đường 7.5m Thanh Lương
 • Nhà đẹp xuất sắc 3 mê đúc Đường 7.5m Thanh Lương

Chào bán siêu phẩm full nội thất MT đường 7.5m view công viên Thanh Lương-Hoà Xuân

Mã: 322325 Diện tích: 100 Tầng / lầu: 3 Phòng ngủ: 3 Phòng tắm: 3

NHÀ ĐẤT LIÊN QUAN