Giá rẻ đường 7m5 khu A phương trang ,giá 3 tỷ 6, Quận Liên Chiểu - Đà Nẵng

$3,6 tỷ
Mã: 322324 Diện tích: 96
  • Giá rẻ đường 7m5 khu A phương trang ,giá 3 tỷ 6
  • Giá rẻ đường 7m5 khu A phương trang ,giá 3 tỷ 6
  • Giá rẻ đường 7m5 khu A phương trang ,giá 3 tỷ 6
  • Giá rẻ đường 7m5 khu A phương trang ,giá 3 tỷ 6
  • Giá rẻ đường 7m5 khu A phương trang ,giá 3 tỷ 6
  • Giá rẻ đường 7m5 khu A phương trang ,giá 3 tỷ 6

giá tốt chốt nhanh
khu A phương trang
đường 7m5 A3 giá 3 tỷ 6

Mã: 322324 Diện tích: 96

NHÀ ĐẤT LIÊN QUAN