Nhà trệt lững hẻm 11 ĐKTW ( 1tỷ650), Quận Ninh Kiều - Cần Thơ

$1,65 tỷ
Mã: 322274 Diện tích: 54 Phòng ngủ: 2 Phòng tắm: 2
  • Nhà trệt lững hẻm 11 ĐKTW ( 1tỷ650)
  • Nhà trệt lững hẻm 11 ĐKTW ( 1tỷ650)
  • Nhà trệt lững hẻm 11 ĐKTW ( 1tỷ650)
  • Nhà trệt lững hẻm 11 ĐKTW ( 1tỷ650)
  • Nhà trệt lững hẻm 11 ĐKTW ( 1tỷ650)
  • Nhà trệt lững hẻm 11 ĐKTW ( 1tỷ650)
  • Nhà trệt lững hẻm 11 ĐKTW ( 1tỷ650)
  • Nhà trệt lững hẻm 11 ĐKTW ( 1tỷ650)
  • Nhà trệt lững hẻm 11 ĐKTW ( 1tỷ650)
  • Nhà trệt lững hẻm 11 ĐKTW ( 1tỷ650)

Mã: 322274 Diện tích: 54 Phòng ngủ: 2 Phòng tắm: 2

NHÀ ĐẤT LIÊN QUAN