Nhà lầu hẻm Liên tỗ 1-2 liền kề KDC đại ngân, Quận Ninh Kiều - Cần Thơ

$2,59 tỷ
Mã: 322273 Diện tích: 60 Phòng ngủ: 2 Phòng tắm: 2
  • Nhà lầu hẻm Liên tỗ 1-2 liền kề KDC đại ngân
  • Nhà lầu hẻm Liên tỗ 1-2 liền kề KDC đại ngân
  • Nhà lầu hẻm Liên tỗ 1-2 liền kề KDC đại ngân
  • Nhà lầu hẻm Liên tỗ 1-2 liền kề KDC đại ngân
  • Nhà lầu hẻm Liên tỗ 1-2 liền kề KDC đại ngân
  • Nhà lầu hẻm Liên tỗ 1-2 liền kề KDC đại ngân
  • Nhà lầu hẻm Liên tỗ 1-2 liền kề KDC đại ngân
  • Nhà lầu hẻm Liên tỗ 1-2 liền kề KDC đại ngân

-

Mã: 322273 Diện tích: 60 Phòng ngủ: 2 Phòng tắm: 2

NHÀ ĐẤT LIÊN QUAN