10x30 đường NguyễnVănTạo,Hiệp Phước,Nhà bè 2,9 5tỷ, Huyện Nhà Bè - Tp Hồ Chí Minh

$2,95 tỷ
Mã: 322248 Diện tích: 300
  • 10x30 đường NguyễnVănTạo,Hiệp Phước,Nhà bè 2,9 5tỷ
  • 10x30 đường NguyễnVănTạo,Hiệp Phước,Nhà bè 2,9 5tỷ
  • 10x30 đường NguyễnVănTạo,Hiệp Phước,Nhà bè 2,9 5tỷ
  • 10x30 đường NguyễnVănTạo,Hiệp Phước,Nhà bè 2,9 5tỷ
  • 10x30 đường NguyễnVănTạo,Hiệp Phước,Nhà bè 2,9 5tỷ
  • 10x30 đường NguyễnVănTạo,Hiệp Phước,Nhà bè 2,9 5tỷ

Bán miếng đất 10x30m đất ở
Đường Gò Me
Hiệp Phước,Nhà Bè.
Giá:2,950 tỷ
Sổ đầy đủ

Mã: 322248 Diện tích: 300

NHÀ ĐẤT LIÊN QUAN