Đất Ea Tu đối diện chợ Đạt Lý 11x32 (có nhà cấp 4), Thành phố Buôn Ma Thuột - Đắk Lắk

$1,43 tỷ
Mã: 322246 Diện tích: 352
  • Đất Ea Tu đối diện chợ Đạt Lý 11x32 (có nhà cấp 4)
  • Đất Ea Tu đối diện chợ Đạt Lý 11x32 (có nhà cấp 4)
  • Đất Ea Tu đối diện chợ Đạt Lý 11x32 (có nhà cấp 4)
  • Đất Ea Tu đối diện chợ Đạt Lý 11x32 (có nhà cấp 4)
  • Đất Ea Tu đối diện chợ Đạt Lý 11x32 (có nhà cấp 4)
  • Đất Ea Tu đối diện chợ Đạt Lý 11x32 (có nhà cấp 4)

❌ ĐẤT ĐẠT LÝ, ĐỐI DIỆN CHỢ.

Mã: 322246 Diện tích: 352

NHÀ ĐẤT LIÊN QUAN