2,2 hecta tại Diên Đồng chỉ 70tr/sào, Huyện Diên Khánh - Khánh Hòa

$1,54 tỷ
Mã: 322212 Diện tích: 22000
 • 2,2 hecta tại Diên Đồng chỉ 70tr/sào
 • 2,2 hecta tại Diên Đồng chỉ 70tr/sào
 • 2,2 hecta tại Diên Đồng chỉ 70tr/sào
 • 2,2 hecta tại Diên Đồng chỉ 70tr/sào
 • 2,2 hecta tại Diên Đồng chỉ 70tr/sào
 • 2,2 hecta tại Diên Đồng chỉ 70tr/sào
 • 2,2 hecta tại Diên Đồng chỉ 70tr/sào
 • 2,2 hecta tại Diên Đồng chỉ 70tr/sào
 • 2,2 hecta tại Diên Đồng chỉ 70tr/sào
 • 2,2 hecta tại Diên Đồng chỉ 70tr/sào
 • 2,2 hecta tại Diên Đồng chỉ 70tr/sào
 • 2,2 hecta tại Diên Đồng chỉ 70tr/sào

2,2 hecta tại thôn 5 Diên Đồng.

- Thế đất 2 mặt tiền trước sau, một mặt đường đất ngang hơn 100m, một mặt đường bê tông. Đường hiện trạng rộng 5m, ô tô quay đầu.
- Đất bằng phẳng đang trồng keo cách dân chỉ 700m, điện nước vào tới đất rất thích hợp làm vườn, trang trại, đầu tư sinh lợi nhuận cao.

Mã: 322212 Diện tích: 22000

NHÀ ĐẤT LIÊN QUAN