Bán MTKD đường Hồ Văn Huê 156M2, CHDV 31 phòng, Quận Phú Nhuận - Tp Hồ Chí Minh

$59 tỷ
Mã: 322158 Diện tích: 156
 • Bán MTKD đường Hồ Văn Huê 156M2, CHDV 31 phòng
 • Bán MTKD đường Hồ Văn Huê 156M2, CHDV 31 phòng
 • Bán MTKD đường Hồ Văn Huê 156M2, CHDV 31 phòng
 • Bán MTKD đường Hồ Văn Huê 156M2, CHDV 31 phòng
 • Bán MTKD đường Hồ Văn Huê 156M2, CHDV 31 phòng
 • Bán MTKD đường Hồ Văn Huê 156M2, CHDV 31 phòng
 • Bán MTKD đường Hồ Văn Huê 156M2, CHDV 31 phòng
 • Bán MTKD đường Hồ Văn Huê 156M2, CHDV 31 phòng
 • Bán MTKD đường Hồ Văn Huê 156M2, CHDV 31 phòng
 • Bán MTKD đường Hồ Văn Huê 156M2, CHDV 31 phòng
 • Bán MTKD đường Hồ Văn Huê 156M2, CHDV 31 phòng
 • Bán MTKD đường Hồ Văn Huê 156M2, CHDV 31 phòng
 • Bán MTKD đường Hồ Văn Huê 156M2, CHDV 31 phòng
 • Bán MTKD đường Hồ Văn Huê 156M2, CHDV 31 phòng
 • Bán MTKD đường Hồ Văn Huê 156M2, CHDV 31 phòng
 • Bán MTKD đường Hồ Văn Huê 156M2, CHDV 31 phòng
 • Bán MTKD đường Hồ Văn Huê 156M2, CHDV 31 phòng
 • Bán MTKD đường Hồ Văn Huê 156M2, CHDV 31 phòng
 • Bán MTKD đường Hồ Văn Huê 156M2, CHDV 31 phòng
 • Bán MTKD đường Hồ Văn Huê 156M2, CHDV 31 phòng
 • Bán MTKD đường Hồ Văn Huê 156M2, CHDV 31 phòng
 • Bán MTKD đường Hồ Văn Huê 156M2, CHDV 31 phòng

NHÀ ĐẤT LIÊN QUAN