Đất ngay cầu ngã cạy rẽ trái 300, Huyện Châu Thành - Hậu Giang

$600 triệu
Mã: 322126 Diện tích: 870
 • Đất ngay cầu ngã cạy rẽ trái 300
 • Đất ngay cầu ngã cạy rẽ trái 300
 • Đất ngay cầu ngã cạy rẽ trái 300
 • Đất ngay cầu ngã cạy rẽ trái 300
 • Đất ngay cầu ngã cạy rẽ trái 300
 • Đất ngay cầu ngã cạy rẽ trái 300
 • Đất ngay cầu ngã cạy rẽ trái 300
 • Đất ngay cầu ngã cạy rẽ trái 300
 • Đất ngay cầu ngã cạy rẽ trái 300
 • Đất ngay cầu ngã cạy rẽ trái 300
 • Đất ngay cầu ngã cạy rẽ trái 300
 • Đất ngay cầu ngã cạy rẽ trái 300
 • Đất ngay cầu ngã cạy rẽ trái 300
 • Đất ngay cầu ngã cạy rẽ trái 300
 • Đất ngay cầu ngã cạy rẽ trái 300
 • Đất ngay cầu ngã cạy rẽ trái 300

Cần bán miếng đất mặt tiền 2m,vào sâu 20m ra 12m,đất bot số 10 đi vào tới cầu ngã cạy rẽ trái 300m tới đất.

Mã: 322126 Diện tích: 870

NHÀ ĐẤT LIÊN QUAN