500m2 sổ riêng NN đường xe hơi Mimosa chỉ từ 1ty3, Thành phố Đà Lạt - Lâm Đồng

$1,3 tỷ
Mã: 322086 Diện tích: 500
  • 500m2 sổ riêng NN đường xe hơi Mimosa chỉ từ 1ty3
  • 500m2 sổ riêng NN đường xe hơi Mimosa chỉ từ 1ty3
  • 500m2 sổ riêng NN đường xe hơi Mimosa chỉ từ 1ty3
  • 500m2 sổ riêng NN đường xe hơi Mimosa chỉ từ 1ty3
  • 500m2 sổ riêng NN đường xe hơi Mimosa chỉ từ 1ty3
  • 500m2 sổ riêng NN đường xe hơi Mimosa chỉ từ 1ty3

NHÀ ĐẤT LIÊN QUAN