Đất Khu dân cư Nam Tân Uyên 65m², Thị xã Tân Uyên - Bình Dương

$1,01 tỷ
Mã: 322050 Diện tích: 65
  • Đất Khu dân cư Nam Tân Uyên 65m²
  • Đất Khu dân cư Nam Tân Uyên 65m²
  • Đất Khu dân cư Nam Tân Uyên 65m²
  • Đất Khu dân cư Nam Tân Uyên 65m²
  • Đất Khu dân cư Nam Tân Uyên 65m²
  • Đất Khu dân cư Nam Tân Uyên 65m²

Tôi chính chủ cần bán lô đất khu dân cư nam tân uyên. Diên tích 5 * 13= 65. Tôi đã thanh toán 40% giá trị hợp đồng. Số còn lại thanh toán theo từng đợt của dự án. Tôi chịu mọi chi phí sang hợp đồng. Dự án cơ sở hạ từng đã hoàn thiện 90%.

Mã: 322050 Diện tích: 65

NHÀ ĐẤT LIÊN QUAN