Nền thổ cư hẻm Nguyễn Văn Linh Ninh Kiều giá rẻ, Quận Ninh Kiều - Cần Thơ

$1,49 tỷ
Mã: 322035 Diện tích: 42
  • Nền thổ cư hẻm Nguyễn Văn Linh Ninh Kiều giá rẻ
  • Nền thổ cư hẻm Nguyễn Văn Linh Ninh Kiều giá rẻ
  • Nền thổ cư hẻm Nguyễn Văn Linh Ninh Kiều giá rẻ
  • Nền thổ cư hẻm Nguyễn Văn Linh Ninh Kiều giá rẻ
  • Nền thổ cư hẻm Nguyễn Văn Linh Ninh Kiều giá rẻ
  • Nền thổ cư hẻm Nguyễn Văn Linh Ninh Kiều giá rẻ
  • Nền thổ cư hẻm Nguyễn Văn Linh Ninh Kiều giá rẻ
  • Nền thổ cư hẻm Nguyễn Văn Linh Ninh Kiều giá rẻ

NHÀ ĐẤT LIÊN QUAN