3800 đất lúa + 300 thổ giá đã ca 600tr 1000m2, Huyện Cần Giuộc - Long An

$600 triệu
Mã: 322027 Diện tích: 4100
  • 3800 đất lúa + 300 thổ giá đã ca 600tr 1000m2
  • 3800 đất lúa + 300 thổ giá đã ca 600tr 1000m2
  • 3800 đất lúa + 300 thổ giá đã ca 600tr 1000m2
  • 3800 đất lúa + 300 thổ giá đã ca 600tr 1000m2
  • 3800 đất lúa + 300 thổ giá đã ca 600tr 1000m2
  • 3800 đất lúa + 300 thổ giá đã ca 600tr 1000m2

chính chủ bán đất ruộng cộng 300 thổ giá 600tr 1000m

Mã: 322027 Diện tích: 4100

NHÀ ĐẤT LIÊN QUAN