hẻm 8m xe tải lê đức thọ p17 gò vấp 4,5x13m 3,5tam, Quận Gò Vấp - Tp Hồ Chí Minh

$4,8 tỷ
Mã: 322026 Diện tích: 55 Tầng / lầu: 3 Phòng ngủ: 4 Phòng tắm: 4
 • hẻm 8m xe tải lê đức thọ p17 gò vấp 4,5x13m 3,5tam
 • hẻm 8m xe tải lê đức thọ p17 gò vấp 4,5x13m 3,5tam
 • hẻm 8m xe tải lê đức thọ p17 gò vấp 4,5x13m 3,5tam
 • hẻm 8m xe tải lê đức thọ p17 gò vấp 4,5x13m 3,5tam
 • hẻm 8m xe tải lê đức thọ p17 gò vấp 4,5x13m 3,5tam
 • hẻm 8m xe tải lê đức thọ p17 gò vấp 4,5x13m 3,5tam
 • hẻm 8m xe tải lê đức thọ p17 gò vấp 4,5x13m 3,5tam
 • hẻm 8m xe tải lê đức thọ p17 gò vấp 4,5x13m 3,5tam
 • hẻm 8m xe tải lê đức thọ p17 gò vấp 4,5x13m 3,5tam
 • hẻm 8m xe tải lê đức thọ p17 gò vấp 4,5x13m 3,5tam
 • hẻm 8m xe tải lê đức thọ p17 gò vấp 4,5x13m 3,5tam
 • hẻm 8m xe tải lê đức thọ p17 gò vấp 4,5x13m 3,5tam
 • hẻm 8m xe tải lê đức thọ p17 gò vấp 4,5x13m 3,5tam
 • hẻm 8m xe tải lê đức thọ p17 gò vấp 4,5x13m 3,5tam
 • hẻm 8m xe tải lê đức thọ p17 gò vấp 4,5x13m 3,5tam
 • hẻm 8m xe tải lê đức thọ p17 gò vấp 4,5x13m 3,5tam
 • hẻm 8m xe tải lê đức thọ p17 gò vấp 4,5x13m 3,5tam
 • hẻm 8m xe tải lê đức thọ p17 gò vấp 4,5x13m 3,5tam
 • hẻm 8m xe tải lê đức thọ p17 gò vấp 4,5x13m 3,5tam
 • hẻm 8m xe tải lê đức thọ p17 gò vấp 4,5x13m 3,5tam
 • hẻm 8m xe tải lê đức thọ p17 gò vấp 4,5x13m 3,5tam
 • hẻm 8m xe tải lê đức thọ p17 gò vấp 4,5x13m 3,5tam
 • hẻm 8m xe tải lê đức thọ p17 gò vấp 4,5x13m 3,5tam
 • hẻm 8m xe tải lê đức thọ p17 gò vấp 4,5x13m 3,5tam

4.8 tỷ giá đầu tư
NHÀ PHỐ LÊ ĐỨC THỌ, PHƯỜNG 17 GÒ VẤP

Mã: 322026 Diện tích: 55 Tầng / lầu: 3 Phòng ngủ: 4 Phòng tắm: 4

NHÀ ĐẤT LIÊN QUAN