Lô đất cách thị xã chỉ 800m ô tô vào tận nơi, Thị xã Ninh Hòa - Khánh Hòa

$580 triệu
Mã: 322018 Diện tích: 255
  • Lô đất cách thị xã chỉ 800m ô tô vào tận nơi
  • Lô đất cách thị xã chỉ 800m ô tô vào tận nơi
  • Lô đất cách thị xã chỉ 800m ô tô vào tận nơi
  • Lô đất cách thị xã chỉ 800m ô tô vào tận nơi
  • Lô đất cách thị xã chỉ 800m ô tô vào tận nơi
  • Lô đất cách thị xã chỉ 800m ô tô vào tận nơi
  • Lô đất cách thị xã chỉ 800m ô tô vào tận nơi
  • Lô đất cách thị xã chỉ 800m ô tô vào tận nơi
  • Lô đất cách thị xã chỉ 800m ô tô vào tận nơi
  • Lô đất cách thị xã chỉ 800m ô tô vào tận nơi

NHÀ ĐẤT LIÊN QUAN