Đất Huyện Bắc Bình 8332m² có sổ sẵn, Huyện Bắc Bình - Bình Thuận

$499 triệu
Mã: 322004 Diện tích: 8332
  • Đất Huyện Bắc Bình 8332m² có sổ sẵn
  • Đất Huyện Bắc Bình 8332m² có sổ sẵn
  • Đất Huyện Bắc Bình 8332m² có sổ sẵn
  • Đất Huyện Bắc Bình 8332m² có sổ sẵn
  • Đất Huyện Bắc Bình 8332m² có sổ sẵn
  • Đất Huyện Bắc Bình 8332m² có sổ sẵn

Cần bán 8332m2 đất Bình Thuận Bắc Bình
Giá 499 triệu
Đất sạch có sổ đỏ

Mã: 322004 Diện tích: 8332

NHÀ ĐẤT LIÊN QUAN