CHO THUÊ NHÀ TRỆT LẦU 2 PHÒNG NGỦ KDC QUÂN BÁO, Quận Bình Thuỷ - Cần Thơ

$9 triệu/tháng
Mã: 321963 Diện tích: 100 Tầng / lầu: 2 Phòng ngủ: 4 Phòng tắm: 4
 • CHO THUÊ NHÀ TRỆT LẦU 2 PHÒNG NGỦ KDC QUÂN BÁO
 • CHO THUÊ NHÀ TRỆT LẦU 2 PHÒNG NGỦ KDC QUÂN BÁO
 • CHO THUÊ NHÀ TRỆT LẦU 2 PHÒNG NGỦ KDC QUÂN BÁO
 • CHO THUÊ NHÀ TRỆT LẦU 2 PHÒNG NGỦ KDC QUÂN BÁO
 • CHO THUÊ NHÀ TRỆT LẦU 2 PHÒNG NGỦ KDC QUÂN BÁO
 • CHO THUÊ NHÀ TRỆT LẦU 2 PHÒNG NGỦ KDC QUÂN BÁO
 • CHO THUÊ NHÀ TRỆT LẦU 2 PHÒNG NGỦ KDC QUÂN BÁO
 • CHO THUÊ NHÀ TRỆT LẦU 2 PHÒNG NGỦ KDC QUÂN BÁO
 • CHO THUÊ NHÀ TRỆT LẦU 2 PHÒNG NGỦ KDC QUÂN BÁO
 • CHO THUÊ NHÀ TRỆT LẦU 2 PHÒNG NGỦ KDC QUÂN BÁO
 • CHO THUÊ NHÀ TRỆT LẦU 2 PHÒNG NGỦ KDC QUÂN BÁO
 • CHO THUÊ NHÀ TRỆT LẦU 2 PHÒNG NGỦ KDC QUÂN BÁO
 • CHO THUÊ NHÀ TRỆT LẦU 2 PHÒNG NGỦ KDC QUÂN BÁO
 • CHO THUÊ NHÀ TRỆT LẦU 2 PHÒNG NGỦ KDC QUÂN BÁO
 • CHO THUÊ NHÀ TRỆT LẦU 2 PHÒNG NGỦ KDC QUÂN BÁO
 • CHO THUÊ NHÀ TRỆT LẦU 2 PHÒNG NGỦ KDC QUÂN BÁO

Mã: 321963 Diện tích: 100 Tầng / lầu: 2 Phòng ngủ: 4 Phòng tắm: 4 Đặt cọc: 18,000,000

NHÀ ĐẤT LIÊN QUAN