Chủ Cần Tiền Bán Gấp Nhà Nhỏ ,Giá Chỉ 2 Tỷ 4., Quận Bình Thạnh - Tp Hồ Chí Minh

$2,4 tỷ
Mã: 321956 Diện tích: 18 Phòng ngủ: 2
  • Chủ Cần Tiền Bán Gấp Nhà Nhỏ ,Giá Chỉ 2 Tỷ 4.
  • Chủ Cần Tiền Bán Gấp Nhà Nhỏ ,Giá Chỉ 2 Tỷ 4.
  • Chủ Cần Tiền Bán Gấp Nhà Nhỏ ,Giá Chỉ 2 Tỷ 4.
  • Chủ Cần Tiền Bán Gấp Nhà Nhỏ ,Giá Chỉ 2 Tỷ 4.
  • Chủ Cần Tiền Bán Gấp Nhà Nhỏ ,Giá Chỉ 2 Tỷ 4.
  • Chủ Cần Tiền Bán Gấp Nhà Nhỏ ,Giá Chỉ 2 Tỷ 4.
  • Chủ Cần Tiền Bán Gấp Nhà Nhỏ ,Giá Chỉ 2 Tỷ 4.
  • Chủ Cần Tiền Bán Gấp Nhà Nhỏ ,Giá Chỉ 2 Tỷ 4.
  • Chủ Cần Tiền Bán Gấp Nhà Nhỏ ,Giá Chỉ 2 Tỷ 4.
  • Chủ Cần Tiền Bán Gấp Nhà Nhỏ ,Giá Chỉ 2 Tỷ 4.

Mã: 321956 Diện tích: 18 Phòng ngủ: 2

NHÀ ĐẤT LIÊN QUAN