Nhà thổ cư hẻm 577 30/4 Ninh Kiều CT, Quận Ninh Kiều - Cần Thơ

$1,62 tỷ
Mã: 321948 Diện tích: 72 Phòng ngủ: 2
  • Nhà thổ cư hẻm 577 30/4 Ninh Kiều CT
  • Nhà thổ cư hẻm 577 30/4 Ninh Kiều CT
  • Nhà thổ cư hẻm 577 30/4 Ninh Kiều CT
  • Nhà thổ cư hẻm 577 30/4 Ninh Kiều CT
  • Nhà thổ cư hẻm 577 30/4 Ninh Kiều CT
  • Nhà thổ cư hẻm 577 30/4 Ninh Kiều CT
  • Nhà thổ cư hẻm 577 30/4 Ninh Kiều CT
  • Nhà thổ cư hẻm 577 30/4 Ninh Kiều CT
  • Nhà thổ cư hẻm 577 30/4 Ninh Kiều CT
  • Nhà thổ cư hẻm 577 30/4 Ninh Kiều CT

Mã: 321948 Diện tích: 72 Phòng ngủ: 2

NHÀ ĐẤT LIÊN QUAN