Bán đất xóm6 lại thế, Huyện Phú Vang - Thừa Thiên Huế

$1,05 tỷ
Mã: 321941 Diện tích: 85
  • Bán đất xóm6 lại thế
  • Bán đất xóm6 lại thế
  • Bán đất xóm6 lại thế
  • Bán đất xóm6 lại thế
  • Bán đất xóm6 lại thế
  • Bán đất xóm6 lại thế

Dự án: Xóm6 Lại Thế.
Thông tin chi tiết: Bán đất xóm 6 lại thế thích hợp ở và đầu tư

Mã: 321941 Diện tích: 85

NHÀ ĐẤT LIÊN QUAN