Đất Phạm Thị Liên (5,6×22)121m2, Thành phố Huế - Thừa Thiên Huế

$1,63 tỷ
Mã: 321910 Diện tích: 121
  • Đất Phạm Thị Liên (5,6×22)121m2
  • Đất Phạm Thị Liên (5,6×22)121m2
  • Đất Phạm Thị Liên (5,6×22)121m2
  • Đất Phạm Thị Liên (5,6×22)121m2
  • Đất Phạm Thị Liên (5,6×22)121m2
  • Đất Phạm Thị Liên (5,6×22)121m2
  • Đất Phạm Thị Liên (5,6×22)121m2
  • Đất Phạm Thị Liên (5,6×22)121m2
  • Đất Phạm Thị Liên (5,6×22)121m2
  • Đất Phạm Thị Liên (5,6×22)121m2

5 phút đến Chợ, Bệnh Viện
Dân cư hiền hòa
Khu vực nhiều cây xanh, trong lành, yên tỉnh.

Mã: 321910 Diện tích: 121

NHÀ ĐẤT LIÊN QUAN