Phòng 78E ngõ 180 Nguyễn Lương Bằng gần Tây Sơn, Quận Đống Đa - Hà Nội

$1,8 triệu/tháng
Mã: 321887 Diện tích: 15
  • Phòng 78E ngõ 180 Nguyễn Lương Bằng gần Tây Sơn
  • Phòng 78E ngõ 180 Nguyễn Lương Bằng gần Tây Sơn
  • Phòng 78E ngõ 180 Nguyễn Lương Bằng gần Tây Sơn
  • Phòng 78E ngõ 180 Nguyễn Lương Bằng gần Tây Sơn
  • Phòng 78E ngõ 180 Nguyễn Lương Bằng gần Tây Sơn
  • Phòng 78E ngõ 180 Nguyễn Lương Bằng gần Tây Sơn

cho thuê phòng trọ
địa chỉ 78E ngõ 180 Nguyễn Lương Bằng gần Tây Sơn;
nhà 5 tầng phòng 1tr8 và 2tr8
ở được luôn;
gần đại học công đoàn và thủy lợi
điện 4k 1 số; nước 100k 1 tháng;
xem phòng gọi điện ban ngày

Mã: 321887 Diện tích: 15

NHÀ ĐẤT LIÊN QUAN