MẢNH ĐẤT VÀNG TRONG LÀNG ĐẦU TƯ,MẶT NGÕ CHÍNH KINH, Quận Thanh Xuân - Hà Nội

$4,85 tỷ
Mã: 321885 Diện tích: 80 Tầng / lầu: 1 Phòng ngủ: 2 Phòng tắm: 1
  • MẢNH ĐẤT VÀNG TRONG LÀNG ĐẦU TƯ,MẶT NGÕ CHÍNH KINH
  • MẢNH ĐẤT VÀNG TRONG LÀNG ĐẦU TƯ,MẶT NGÕ CHÍNH KINH
  • MẢNH ĐẤT VÀNG TRONG LÀNG ĐẦU TƯ,MẶT NGÕ CHÍNH KINH
  • MẢNH ĐẤT VÀNG TRONG LÀNG ĐẦU TƯ,MẶT NGÕ CHÍNH KINH
  • MẢNH ĐẤT VÀNG TRONG LÀNG ĐẦU TƯ,MẶT NGÕ CHÍNH KINH
  • MẢNH ĐẤT VÀNG TRONG LÀNG ĐẦU TƯ,MẶT NGÕ CHÍNH KINH

Mã: 321885 Diện tích: 80 Tầng / lầu: 1 Phòng ngủ: 2 Phòng tắm: 1

NHÀ ĐẤT LIÊN QUAN