Bán nền rộng 9.5 x 22 - Hẻm 9 Phạm Ngọc Hưng, An H, Quận Ninh Kiều - Cần Thơ

$4,2 tỷ
Mã: 321850 Diện tích: 200
  • Bán nền rộng 9.5 x 22 - Hẻm 9 Phạm Ngọc Hưng, An H
  • Bán nền rộng 9.5 x 22 - Hẻm 9 Phạm Ngọc Hưng, An H
  • Bán nền rộng 9.5 x 22 - Hẻm 9 Phạm Ngọc Hưng, An H
  • Bán nền rộng 9.5 x 22 - Hẻm 9 Phạm Ngọc Hưng, An H
  • Bán nền rộng 9.5 x 22 - Hẻm 9 Phạm Ngọc Hưng, An H
  • Bán nền rộng 9.5 x 22 - Hẻm 9 Phạm Ngọc Hưng, An H

NHÀ ĐẤT LIÊN QUAN