Đất khu vực thôn 5 đắk som đắkglong, Huyện Đăk Glong - Đắk Nông

$800 triệu
Mã: 321822 Diện tích: 3000
  • Đất khu vực thôn 5 đắk som đắkglong
  • Đất khu vực thôn 5 đắk som đắkglong
  • Đất khu vực thôn 5 đắk som đắkglong
  • Đất khu vực thôn 5 đắk som đắkglong
  • Đất khu vực thôn 5 đắk som đắkglong
  • Đất khu vực thôn 5 đắk som đắkglong

cách xã 3km
diện tích 3 héc ta
có hồ tưới
cafe 6 năm thu chính..

Mã: 321822 Diện tích: 3000

NHÀ ĐẤT LIÊN QUAN