SỐC ! CƠ HỘI SỞ HỮU CĂN HỘ CC VỊ TRÍ ĐẮC ĐỊA Q7, Quận 7 - Tp Hồ Chí Minh

$960 triệu
Mã: 321820 Diện tích: 42 Phòng ngủ: 2 Phòng tắm: 1
  • SỐC ! CƠ HỘI SỞ HỮU CĂN HỘ CC VỊ TRÍ ĐẮC ĐỊA Q7
  • SỐC ! CƠ HỘI SỞ HỮU CĂN HỘ CC VỊ TRÍ ĐẮC ĐỊA Q7
  • SỐC ! CƠ HỘI SỞ HỮU CĂN HỘ CC VỊ TRÍ ĐẮC ĐỊA Q7
  • SỐC ! CƠ HỘI SỞ HỮU CĂN HỘ CC VỊ TRÍ ĐẮC ĐỊA Q7

Mã: 321820 Diện tích: 42 Phòng ngủ: 2 Phòng tắm: 1

NHÀ ĐẤT LIÊN QUAN