BÁN NHÀ TRỆT TRẦN HƯNG ĐẠO- THIẾT KẾ PHƯƠNG TÂY, Thành phố Sóc Trăng - Sóc Trăng

$1,85 tỷ
Mã: 321776 Diện tích: 105 Phòng ngủ: 3 Phòng tắm: 1
 • BÁN NHÀ TRỆT TRẦN HƯNG ĐẠO- THIẾT KẾ PHƯƠNG TÂY
 • BÁN NHÀ TRỆT TRẦN HƯNG ĐẠO- THIẾT KẾ PHƯƠNG TÂY
 • BÁN NHÀ TRỆT TRẦN HƯNG ĐẠO- THIẾT KẾ PHƯƠNG TÂY
 • BÁN NHÀ TRỆT TRẦN HƯNG ĐẠO- THIẾT KẾ PHƯƠNG TÂY
 • BÁN NHÀ TRỆT TRẦN HƯNG ĐẠO- THIẾT KẾ PHƯƠNG TÂY
 • BÁN NHÀ TRỆT TRẦN HƯNG ĐẠO- THIẾT KẾ PHƯƠNG TÂY
 • BÁN NHÀ TRỆT TRẦN HƯNG ĐẠO- THIẾT KẾ PHƯƠNG TÂY
 • BÁN NHÀ TRỆT TRẦN HƯNG ĐẠO- THIẾT KẾ PHƯƠNG TÂY
 • BÁN NHÀ TRỆT TRẦN HƯNG ĐẠO- THIẾT KẾ PHƯƠNG TÂY
 • BÁN NHÀ TRỆT TRẦN HƯNG ĐẠO- THIẾT KẾ PHƯƠNG TÂY
 • BÁN NHÀ TRỆT TRẦN HƯNG ĐẠO- THIẾT KẾ PHƯƠNG TÂY
 • BÁN NHÀ TRỆT TRẦN HƯNG ĐẠO- THIẾT KẾ PHƯƠNG TÂY
 • BÁN NHÀ TRỆT TRẦN HƯNG ĐẠO- THIẾT KẾ PHƯƠNG TÂY
 • BÁN NHÀ TRỆT TRẦN HƯNG ĐẠO- THIẾT KẾ PHƯƠNG TÂY
 • BÁN NHÀ TRỆT TRẦN HƯNG ĐẠO- THIẾT KẾ PHƯƠNG TÂY
 • BÁN NHÀ TRỆT TRẦN HƯNG ĐẠO- THIẾT KẾ PHƯƠNG TÂY
 • BÁN NHÀ TRỆT TRẦN HƯNG ĐẠO- THIẾT KẾ PHƯƠNG TÂY
 • BÁN NHÀ TRỆT TRẦN HƯNG ĐẠO- THIẾT KẾ PHƯƠNG TÂY

Dự án: BÁN NHÀ KDC 586 TRẦN HƯNG ĐẠO
Thông tin chi tiết:

Mã: 321776 Diện tích: 105 Phòng ngủ: 3 Phòng tắm: 1

NHÀ ĐẤT LIÊN QUAN