Nhà góc 02 mặt tiền hẻm 1959 lê văn lương. NB, Huyện Nhà Bè - Tp Hồ Chí Minh

$650 triệu
Mã: 321726 Diện tích: 20 Phòng ngủ: 1 Phòng tắm: 1
 • Nhà góc 02 mặt tiền hẻm 1959 lê văn lương. NB
 • Nhà góc 02 mặt tiền hẻm 1959 lê văn lương. NB
 • Nhà góc 02 mặt tiền hẻm 1959 lê văn lương. NB
 • Nhà góc 02 mặt tiền hẻm 1959 lê văn lương. NB
 • Nhà góc 02 mặt tiền hẻm 1959 lê văn lương. NB
 • Nhà góc 02 mặt tiền hẻm 1959 lê văn lương. NB
 • Nhà góc 02 mặt tiền hẻm 1959 lê văn lương. NB
 • Nhà góc 02 mặt tiền hẻm 1959 lê văn lương. NB
 • Nhà góc 02 mặt tiền hẻm 1959 lê văn lương. NB
 • Nhà góc 02 mặt tiền hẻm 1959 lê văn lương. NB
 • Nhà góc 02 mặt tiền hẻm 1959 lê văn lương. NB
 • Nhà góc 02 mặt tiền hẻm 1959 lê văn lương. NB
 • Nhà góc 02 mặt tiền hẻm 1959 lê văn lương. NB
 • Nhà góc 02 mặt tiền hẻm 1959 lê văn lương. NB
 • Nhà góc 02 mặt tiền hẻm 1959 lê văn lương. NB
 • Nhà góc 02 mặt tiền hẻm 1959 lê văn lương. NB
 • Nhà góc 02 mặt tiền hẻm 1959 lê văn lương. NB
 • Nhà góc 02 mặt tiền hẻm 1959 lê văn lương. NB
 • Nhà góc 02 mặt tiền hẻm 1959 lê văn lương. NB
 • Nhà góc 02 mặt tiền hẻm 1959 lê văn lương. NB
 • Nhà góc 02 mặt tiền hẻm 1959 lê văn lương. NB
 • Nhà góc 02 mặt tiền hẻm 1959 lê văn lương. NB

Mã: 321726 Diện tích: 20 Phòng ngủ: 1 Phòng tắm: 1

NHÀ ĐẤT LIÊN QUAN