140tr thì bạn nên mua gì ? Căn hộ Hóc môn giá rẻ!!, Huyện Hóc Môn - Tp Hồ Chí Minh

$140 triệu
Mã: 321682 Diện tích: 35 Phòng ngủ: 2 Phòng tắm: 2
 • 140tr thì bạn nên mua gì ? Căn hộ Hóc môn giá rẻ!!
 • 140tr thì bạn nên mua gì ? Căn hộ Hóc môn giá rẻ!!
 • 140tr thì bạn nên mua gì ? Căn hộ Hóc môn giá rẻ!!
 • 140tr thì bạn nên mua gì ? Căn hộ Hóc môn giá rẻ!!
 • 140tr thì bạn nên mua gì ? Căn hộ Hóc môn giá rẻ!!
 • 140tr thì bạn nên mua gì ? Căn hộ Hóc môn giá rẻ!!
 • 140tr thì bạn nên mua gì ? Căn hộ Hóc môn giá rẻ!!
 • 140tr thì bạn nên mua gì ? Căn hộ Hóc môn giá rẻ!!
 • 140tr thì bạn nên mua gì ? Căn hộ Hóc môn giá rẻ!!
 • 140tr thì bạn nên mua gì ? Căn hộ Hóc môn giá rẻ!!
 • 140tr thì bạn nên mua gì ? Căn hộ Hóc môn giá rẻ!!
 • 140tr thì bạn nên mua gì ? Căn hộ Hóc môn giá rẻ!!
 • 140tr thì bạn nên mua gì ? Căn hộ Hóc môn giá rẻ!!
 • 140tr thì bạn nên mua gì ? Căn hộ Hóc môn giá rẻ!!

Mã: 321682 Diện tích: 35 Phòng ngủ: 2 Phòng tắm: 2

NHÀ ĐẤT LIÊN QUAN