Bán đất thôn chùa hoa động thủy nguyên hải phòng, Huyện Thuỷ Nguyên - Hải Phòng

$1,55 tỷ
Mã: 321645 Diện tích: 114
  • Bán đất thôn chùa hoa động thủy nguyên hải phòng
  • Bán đất thôn chùa hoa động thủy nguyên hải phòng
  • Bán đất thôn chùa hoa động thủy nguyên hải phòng
  • Bán đất thôn chùa hoa động thủy nguyên hải phòng
  • Bán đất thôn chùa hoa động thủy nguyên hải phòng
  • Bán đất thôn chùa hoa động thủy nguyên hải phòng

✌✌Chuyển nhượng Siêu phẩm 114m2 mặt đường liên thôn Hoa Động - Thuỷ Nguyên - Hải Phòng #hoadong

Mã: 321645 Diện tích: 114

NHÀ ĐẤT LIÊN QUAN