Đất Huyện Bàu Bàng 240m²/100m ONT, Huyện Bàu Bàng - Bình Dương

$760 triệu
Mã: 321638 Diện tích: 240
 • Đất Huyện Bàu Bàng 240m²/100m ONT
 • Đất Huyện Bàu Bàng 240m²/100m ONT
 • Đất Huyện Bàu Bàng 240m²/100m ONT
 • Đất Huyện Bàu Bàng 240m²/100m ONT
 • Đất Huyện Bàu Bàng 240m²/100m ONT
 • Đất Huyện Bàu Bàng 240m²/100m ONT
 • Đất Huyện Bàu Bàng 240m²/100m ONT
 • Đất Huyện Bàu Bàng 240m²/100m ONT
 • Đất Huyện Bàu Bàng 240m²/100m ONT
 • Đất Huyện Bàu Bàng 240m²/100m ONT
 • Đất Huyện Bàu Bàng 240m²/100m ONT
 • Đất Huyện Bàu Bàng 240m²/100m ONT

Dự án: Khu Dân Cư Long Nguyên, Bàu Bàng, Bình Dương.
Thông tin chi tiết: 250m/100m ONT

Mã: 321638 Diện tích: 240

NHÀ ĐẤT LIÊN QUAN