Bán Đất KQH Chợ Quảng Phú giá chỉ 850, Huyện Quảng Điền - Thừa Thiên Huế

$850 triệu
Mã: 321604 Diện tích: 180
  • Bán Đất KQH Chợ Quảng Phú giá chỉ 850
  • Bán Đất KQH Chợ Quảng Phú giá chỉ 850
  • Bán Đất KQH Chợ Quảng Phú giá chỉ 850
  • Bán Đất KQH Chợ Quảng Phú giá chỉ 850
  • Bán Đất KQH Chợ Quảng Phú giá chỉ 850
  • Bán Đất KQH Chợ Quảng Phú giá chỉ 850

Dự án mới: KQH Chợ Quảng Phú
Thông tin chi tiết:

Mã: 321604 Diện tích: 180

NHÀ ĐẤT LIÊN QUAN