đất 8x22, đã đổ mặt bằng, tiên bán hàng ăn nhậu, Thành phố Tây Ninh - Tây Ninh

$6 triệu/tháng
Mã: 321592 Diện tích: 180 Phòng ngủ: 1 Phòng tắm: 1
  • đất 8x22, đã đổ mặt bằng, tiên bán hàng ăn nhậu
  • đất 8x22, đã đổ mặt bằng, tiên bán hàng ăn nhậu
  • đất 8x22, đã đổ mặt bằng, tiên bán hàng ăn nhậu
  • đất 8x22, đã đổ mặt bằng, tiên bán hàng ăn nhậu
  • đất 8x22, đã đổ mặt bằng, tiên bán hàng ăn nhậu
  • đất 8x22, đã đổ mặt bằng, tiên bán hàng ăn nhậu

đât đã đổ bê tông, có giếng khoan, điện, tiên mở quán ăn vặt.

Mã: 321592 Diện tích: 180 Phòng ngủ: 1 Phòng tắm: 1

NHÀ ĐẤT LIÊN QUAN